Zambujal, een bijzondere zender grutto

IMG_5842

Zambujal is niet alleen een bijzonder fraai gelegen (landschappelijk en ecologisch) dorpje in Portugal aan een zijarm van de Sado (dus brak tot zout water) en op een zandige strandwal (dus zoet kwelwater aan de randen in de rijstvelden), maar ook de naam die is gegeven aan de grutto die nu (minimaal voor het tweede jaar) broed in de Westwouderpolder. Deze polder – gelegen op een eiland aan de oostoever van het Alkmaardermeer – is een van de beste grutto gebieden van Noord-Holland en misschien wel van Nederland (jaarlijks 150 tot 200 broedpaar op 200 ha grasland).
De polder is ook het (ring)domein van Dirk Tanger en Fred Cottaar, met wie ik – Kees de Jager – dit seizoen een aantal keer mee ben geweest om diverse soorten weidevogels (vooral grutto, scholekster en sinds dit jaar kievit) te ringen.
Zo’n sessie begint en eindigt altijd met het uitkijken naar Zambujal die vaak gespot kan worden langs de weg die vanaf de pont de polder in gaat. Zambujal heeft hier nu voor het tweede jaar op rij – met succes – een nest gehad op bijna hetzelfde perceel vlak langs de weg.
In 2015 ontdekten Dirk en Fred Zambujal eigenlijk pas toen zij met haar partner de jonge gruttokuikens liet opgroeien in een brede, gemaaide rietkraag, waar veel kruiden voorkomen en waar zij blijkbaar veilig waren voor predatie (met name hermelijntjes in 2015).
Ook dit jaar blijkt dit weer haar strategie te zijn. Door het al opschietende riet kunnen we haar jongen niet zien, maar gezien de alarmvluchten die zij boven ons hoofd maakt als we langskomen, moet de rietkraag weer een aantal jongen een veilig onderkomen bieden.
Zambujal zelf wordt – net als vorig jaar – ondertussen al weer regelmatig buiten de Westwouderpolder gepeild, meestal in de buurt van net gemaaid grasland. Mogelijk dat zij daar het benodigde voedsel vindt om de rest van de dag haar kuikens te bewaken en alle wandelaars (en een enkele automobilist) die langskomen duidelijk te laten weten dat ze niet welkom zijn.
Uiteindelijk is Zambujal een van de weinige grutto’s die in 2015 met succes jongen vliegvlug heeft gekregen in de Westwouderpolder. Hopelijk lukt dat dit jaar weer!
Kees de jager & Dirk Tanger

Geef een reactie