Prachtige gruttovrouw Amalia in de buurt van Britswert, door Sytze Pruiksma

Amalia heeft kuikens!

Na 4 jaar op rij zonder broedsucces lijken de kansen te keren voor Amalia, de beroemdste grutto van Friesland. In 2013 kreeg hij in Spanje een zender en sindsdien weten we van dag tot dag waar hij zich bevindt. Hij broedt waarschijnlijk zijn hele leven al op een perceel van de familie Stremler langs de Froonackerdyk bij Easterlittens.

Vanmiddag meldde ik me weer op de boerderij met de vraag of ik weer op zoek mocht naar Amalia. Natuurlijk mocht dat, ik kwam immers ieder jaar. Toen ik het perceel op liep was het behoorlijk stil; een enkel paartje grutto’s verjoeg een kraai en kwam mij luid alarmerend tegemoet. En jammer, geen van beide vogels had een antenne op zijn rug.  Ik liep verder door het nog ongemaaide hoge gras met her en der wat bloeiende boterbloemen en een late pinksterbloem. Zowaar fladderde een hooibeestje voorbij, toch een teken dat het graslandbeheer  hier niet zo beroerd voor vlinders en andere insecten moet zijn als op veel andere plaatsen.

Achterop het perceel aangekomen kwamen opeens 3 paar grutto’s uit het hoge gras tevoorschijn en een daarvan was Amalia! De zender op zijn rug zat nog mooi op zijn plek en de vogel zag er prima uit. Ook aan de combinatie van kleurringen aan zijn poten kon ik zien dat dit echt Amalia moest zijn. Met de typische fladderende vlucht gaf hij met hangende poten aan waar zijn kuikens zich ongeveer moesten bevinden. Maar ik kreeg ze niet te zien; het gras was hoog en de kuikens misschien nog wel klein. Er valt dan ook nog geen garantie te geven dat Amalia dit broedseizoen wel succesvol zal afsluiten.

De harde cijfers laten zien dat vaak maar een op de 20 kuikens zijn eerste moeilijke levensjaar doorkomt. Maaimachines, gebrek aan insecten en een breed scala predatoren maken het de kuikens in de eerste levensweken niet gemakkelijk. Gelukkig wordt er nog niet gemaaid op de broedplek van Amalia en ook in de directe omgeving is nog veel ongemaaid land en percelen met beweiding. Zou het dan toch lukken? Over een dag of tien nog maar eens kijken!

Geef een reactie