Alcochete

Alcochete arriveerde als eerste gezenderde grutto in Nederland op 4-3 om 19.48 uur in polder Wieringerwaard. Ze verkende 20 minuten later meteen haar broedstek van de laatste twee jaar, het Schager Wad, natuurreservaat in beheer bij Staatsbosbeheer. Ze arriveerde veel eerder dan in andere jaren. In 2015 kwam ze op 28 maart en vorig voorjaar pas op 31 maart. Haar Abdomen Profile Index(API) was erg laag, dit is de hoeveelheid vet wat de vogel heeft tussen de staart en de buiklijn. Dat betekent dat ze mager is na de 2000 km vliegen van Lissabon naar Schagen. Niet zo verwonderlijk trouwens dat ze wat mager was, want ze vertrok op 10-2 uit Afrika en vette maar zeer kort op in de Donàna in Spanje en in de rijstvelden van de monding van de Taag bij Lissabon. Er liepen daar aan de Westfriesedijk zo’n 250 grutto’s, waarvan een deel duidelijk IJslandse grutto’s, die veel via Noord-Hollandse plasdrasgebieden trekken. Ze maakt zeer regelmatig gebruik van de plasdras van biologisch varkensbedrijf van Lida Wennekers en Jan Wennekers. Dit bedrijf won in 2016 de Gouden Roerdomp van de provincie NH voor het meest kansrijke initiatief met een positieve impact op natuur en landschap. Alcochete kreeg de laatste 2 jaar overigens ondanks haar goede broedbiotoop geen kuikens vliegvlug. Ze broedt er in een rietveld met veel oneffenheden, een biotoop waar vroeger meer grutto’s in gebroed moeten hebben. Hopelijk gaat het haar dit jaar wel lukken om kuikens vliegvlug te krijgen.

Leave a Reply